Thành viên
Tin đọc nhiều nhất
Khởi công xây dựng Nhà máy Bọc ống Phú Mỹ
Đoàn Thanh niên PVID tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nghèo tại huyện Xuyên Mộc
PV GAS – Phát triển cùng những công trình trọng điểm
PVID: TRIỂN KHAI KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CỦA DỰ ÁN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP CHO CÁC KCN NHƠN TRẠCH
PV Gas đạt Giải Bạc Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
PVID ĐẠT GIẢI NHẤT NỘI DUNG THI LÝ THUYẾT TẠI HỘI THAO AT – PCCC PVGAS NĂM 2011
Thống kê
Đang online    : 9
Lượt truy cập : 822213
Đơn vị trực thuộc
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.  Chức năng:

Phòng Thương mại và đầu tư (TM-ĐT) là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc quản lý, điều hành trong lĩnh vực thương mại,  pháp lý về thương mại và đầu tư.

2.  Nhiệm vụ:

Tổ chức quản lý, thực hiện, kiểm tra và giám sát các công việc thương mại và pháp lý thương mại bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

2.1  Nhiệm vụ thương mại, pháp lý:

-  Tìm hiểu, cập nhật kiến thức thương mại, pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty;

-  Thực hiện các vấn đề thương mại, pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty;

-  Xây dựng các quy định, quy chế, chính sách nội bộ, các qui trình liên quan đến hoạt động thương mại của công ty;

-  Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất trong công ty;

-  Soạn thảo, kiểm tra và tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện và điều khoản của các hợp đồng kinh tế liên quan đến lĩnh vực thương mại;

-  Quản lý các hợp đồng kinh tế;

-  Phối hợp với các phòng/bộ phận liên quan thực hiện công tác đấu thầu cung cấp dịch vụ;

-  Thực hiện công tác xuất, nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất;

-  Tổng kết, đánh giá hàng năm và thực hiện chế độ báo cáo theo các quy định của Công ty.

 2.2. Về công tác đầu tư mua sắm tài sản:

-  Đầu mối nghiên cứu đề xuất phương án, lập báo cáo mua sắm tài sản (mua sắm hàng hóa) trong Công ty;

-  Tham gia thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thẩm định, trình cấp thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền của Công ty phê duyệt dự án đầu tư vốn, đầu tư xây dựng công trình, đầu tư mua sắm tài sản kể cả thiết bị, tài sản, máy móc không cần lắp đặt và phương tiện nâng hạ, vận chuyển…Là đầu mối làm các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư;

-  Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động  đầu tư vốn, đầu tư xây dựng công trình và đầu tư mua sắm tài sản được phân cấp, ủy quyền cho đơn vị trực thuộc Công ty;

-  Xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện đầu tư vốn, đầu tư xây dựng công trình và đầu tư mua sắm tài sản trình Giám đốc Công ty.

-   Đầu mối triển khai các hợp đồng tài trợ và theo dõi giám sát việc thực hiện các hợp đồng tài trợ đã ký kết; đầu mối làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước để cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ việc quảng cáo thương hiệu của C.ty;

-  Quản lý hoạt động đầu tư của các đơn vị thành viên, hoạt động hợp tác đầu tư trong và ngoài nước của Công ty. Đề xuất với Công ty hướng người đại diện vốn, đơn vị thành viên và hướng hoạt động hợp tác đầu tư đi đúng mục tiêu, định hướng của Công ty;

-  Lưu hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

3.  Quyền hạn:

-  Thay mặt Giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;

-  Được quyền yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trong công ty cung cấp các số liệu liên quan đến nhiệm vụ của Phòng để tổng hợp báo cáo;  

-  Đề xuất nhu cầu nhân lực, vật lực cho Phòng tùy theo từng thời điểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Cơ cấu tổ chức:

Phòng TM-ĐT có 01 trưởng phòng, một số phó phòng và các cán bộ, nhân viên được định biên phù hợp với nhu cầu công tác của Phòng theo từng thời điểm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn; xác định nhu cầu biên chế của Phòng báo cáo Giám đốc; phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong Phòng. 

CÔNG TY KHÁC
Dự án tiêu biểu
Đơn vị trong ngành dầu khí
Bảng giá chứng khoán
Thị trường:      HoSTC        HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh
KL Giá
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sản phẩm   |   Dịch vụ   |   Dự án   |   Tin tức   |   Tin nội bộ   |   Thông tin cổ đông   |   Đơn vị trực thuộc   |   Sơ đồ website   |   Liên hệ
Bản quyền © 2009 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: 68 đường Trương Công Định, phường 3, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại:  (84-64) 3510556 – 3510557     -    Fax: (84-64) 3510555    -    Email: info@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM