Tin đọc nhiều nhất
Thống kê
Đang online    : 29
Lượt truy cập : 525473
TIN TỔNG CÔNG TY - TIN TẬP ĐOÀN
PV GAS triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản trị nhân lực theo chuẩn mực quốc tế

28/11/2016

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản trị nhân lực (QTNL) theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Hệ thống đánh giá thành tích nhân viên theo KPIs, xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực nhân viên và Hệ thống trả lương trả thưởng theo giá trị công việc, hiệu quả SXKD, năng lực nhân viên và thị trường lao động; xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới - hội nhập và hợp tác sâu rộng với các Tập đoàn Dầu khí lớn.Trên thế giới, Hệ thống QTNL đã được nghiên cứu từ rất lâu và được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp tại Bắc Mỹ và châu Âu. Đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí các Tập đoàn Exxon Mobile, Total, BP, Shell, BHP, Petronas là những điển hình xây dựng và sử dụng hiệu quả hệ thống này. Tại PV GAS, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã được BP xây dựng Hệ thống QTNL ngay từ những ngày đầu thành lập (giai đoạn BP giữ quyền điều hành) và hiện nay Hệ thống này đang được NCS áp dụng một cách hiệu quả. 
 
Việc xây dựng Hệ thống QTNL sẽ giúp PV GAS rà soát và xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của Ban thuộc khối điều hành, các phòng/bộ phận tạiđơn vị trực thuộc một cách khoahọc, tránh chồng chéo và đặc biệt là hướng tới và gắn kết chặt chẽvới chiến lược, mục tiêu của PV GAS; Các bản mô tả công việc được xây dựng khoa học và có đầy đủ thông tin làm cơ sở tuyển dụng, giao việc, trả lương, thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm và miễn nhiệm; Công tác thi đua khen thưởng được đánh giá dựa trên KPIs rõ ràng, cụ thể, biện chứng, công bằng, xứng đáng với thành quả lao động và trình độ chuyên môn; Công tác đào tạo gắn với yêu cầu năng lực của công việc từ đó xây dựng được đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực trọng yếu; Hệ thống trả lương của TCT được xây dựng dựa trên: mức độ phức tạp công việc, hiệu quả lao động, năng lực nhân viên và có tính đến yếu tố thị trường; Xây dựng được sơ đồ phát triển nghề nghiệp làm định hướng phát triển cho NLĐ.
 


Đặc biệt, việc thực hiện KPIs là cơ sở để PV GAS đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Ban/Đơn vị và đưa ra những khuyến nghị phù hợp, giúp việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn.
 
Xác định việc Xây dựng Hệ thống QTNL là công việc khó khăn, khối lượng công việc khổng lồ trong điều kiện phải vừa đảm bảo vận hành an toàn liên tục Hệ thống công trình khí vừa phải xây dựng Hệ thống đảm bảo thành công, đúng tiến độ đề ra nên PV GAS đã có thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tổ chức học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong và ngoài ngành để từ đó đi đến quyết định lựa cho phương thức: “tự lên kế hoạch - tự xây dựng Hệ thống QTNL – tự triển khai áp dụng”. 
 
Điểm đặc biệt trong phương pháp triển khai này là PV GAS nhận thức rõ ngành khí là ngành kỹ thuật chuyên sâu đặc thù mà PV GAS đang nắm gữi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam, việc tự triển khai xây dựng sẽ tận dụng kinh nghiệm, thành công từ Hệ thống Quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường sẵn có, sử dụng được đội ngũ kỹ thuật bậc cao, nhân rộng thành công từ mô hình QTNL của Công ty NCS và kết hợp với đào tạo theo hình thức huấn luyện (Coaching – Phương thức giảng viên truyền đạt phương pháp luận, người học sẽ triển khai thực hiện và cuối cùng là giảng viên và người học cùng trao đổi để đi đến kết quả cuối cùng). Cách làm này giúp PV GAS tiết kiệm được khối lượng chi phí không nhỏ từ thuê tư vấn triển khai, đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp của PV GAS sẽ trưởng thành rất nhiều trong quá trình triển khai công việc và rút ngắn được thời gian chuyển giao từ tư vấn sang bên thực hiện.


Với sự quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban, đơn vị và toàn thể CBCNV nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động SXKD, thực hiện thành công chiến lược của PV GAS, vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong giai đoạn trước mắt, tiếp tục phát triển như mong muốn của nhiều thế hệ người lao động PV GAS đã thành lập “Ban chỉ đạo Xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực” do đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm Trưởng ban, các Tổ công tác chuyên trách bao gồm: Tổ điều phối hoạt động, Tổ chuyên gia, Tổ công nghệ thông tin, Tổ triển khai xây dựng và áp dụng tại các đơn vị; đồng thời tổ chức các lớp đào tạo nhận thức, buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện truyền thông sâu rộng bằng nhiều hình thức đến từng cán bộ, nhân viên người lao động.
 
Việc xây dựng Hệ thống QTNL tại PV GAS sẽ được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 10/2016 – 12/2018 sẽ rà soát và xây dựng lại: Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, Công ty và các Phòng, Ban, Bộ phận; Xác định danh mục chức danh công việc; Xây dựng Hệ thống Bản mô tả công việc thống nhất trong toàn PV GAS; Hệ thống đánh giá thành tích nhân viên theo KPIs; Hệ thống đánh giá năng lực nhân viên; Thực hiện việc đánh giá năng lực nhân viên cho khối kỹ thuật, vận hành, BDSC; Matrix đào tạo. Giai đoạn 2 từ tháng 1/2019 – 12/2019 sẽ tiếp tục xây dựng Hệ thống lương, bao gồm: đánh giá mức độ phức tạp công việc, xây dựng cấu trúc ngạch bậc lương trong toàn PV GAS, xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân viên cho khối văn phòng, gián tiếp và xây dựng phần mềm quản lý Hệ thống QTNL. 
 


PV GAS xác định Xây dựng Hệ thống QTNL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thành công Chương trình hành động số 68/CTr-ĐU của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về triển khai thực hiện các giải pháp đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD. 
 
Ghi chú: KPIs là chỉ số đo lường kết quả hoạt động, được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức, được sử dụng phổ biến trong việc đo lường, phân tích khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức. 
 


Trên thế giới, Hệ thống QTNL đã được nghiên cứu từ rất lâu và được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp tại Bắc Mỹ và châu Âu. Đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí các Tập đoàn Exxon Mobile, Total, BP, Shell, BHP, Petronas là những điển hình xây dựng và sử dụng hiệu quả hệ thống này. Tại PV GAS, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã được BP xây dựng Hệ thống QTNL ngay từ những ngày đầu thành lập (giai đoạn BP giữ quyền điều hành) và hiện nay Hệ thống này đang được NCS áp dụng một cách hiệu quả.
 
Nguồn: ww.pvgas.com.vn
Tin tức khác
PVCoating phát động thi đua hoàn thành Hợp đồng dịch vụ bọc ống – KNT CPP
PVCoating tổ chức Giải chạy bộ online năm 2023
PVCoating thi công bọc ống cho Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3
Công ty PVCoating lan toả phong trào văn hóa văn nghệ tại Hội diễn NTQC PV GAS năm 2023.
PVCoating: Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023.
PVCoating: Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công đoàn PVCoating: Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
PVCoating: Thi công gói thầu bọc ống cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
PVCOATING: Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022
PVCOATING: Hoàn thành bọc ống cho Dự án phát triển mỏ Zawtika 1D
PVCOATING: Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
PVCOATING: Tổ chức giải chạy bộ năm 2022
PVCoating ra mắt tân Chủ tịch Hội đồng quản trị
PVCOATING: Tổ chức Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
PVCoating: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
PVCOATING: Thực hiện Dự án trọng điểm cho ngành Dầu khí
Chuyển động dự án Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 2)
PVCOATING thi công gói thầu bọc ống cho Dự án Đường ống ngầm dẫn khí O2, N2, H2
PVCOATING hoàn thành gói thầu bọc ống cho tuyến ống Gas và Gaslift
PVCOATING Hoàn thành gói thầu bọc ống CTC1 – RP2 của Dự án Cá Tầm
Dự án tiêu biểu
Đối tác khách hàng
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm dịch vụ    |    Dự án    |    HSEQ    |    Tin tức    |    Thông tin cổ đông    |    Liên hệ
Bản quyền © 2009 - 2015 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Điện thoại: (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458  -  Fax: (84-254) 3 924 455  -  Email: info@pvcoating.vn, thongtin@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM