Tin đọc nhiều nhất
Thống kê
Đang online    : 94
Lượt truy cập : 354976
Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2018 (01/03/2019)
Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (12/02/2019)
Giải trình số liệu báo cáo Tài chính quý III năm 2018 (17/10/2018)
Công bố Quyết định của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (15/08/2018)
Giải trình số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (13/08/2018)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2018 (26/03/2018)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2017 (09/03/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVCOATING năm 2016 (13/10/2016)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2016 (25/4/2016)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2015 (25/4/2015)
Báo cáo tài chính
Báo cáo quản trị
Báo cáo thường niên
Quy chế quản trị ngày 17.04.2018
Điều lệ ngày 23.03.2018
Điều lệ ngày 22.04.2016
Quy chế quản trị ngày 25.06.2016
Bản cáo bạch
Dự án tiêu biểu
Đối tác khách hàng
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm dịch vụ    |    Dự án    |    HSEQ    |    Tin tức    |    Thông tin cổ đông    |    Liên hệ
Bản quyền © 2009 - 2015 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Điện thoại: (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458  -  Fax: (84-254) 3 924 455  -  Email: info@pvcoating.vn, thongtin@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM