Tin đọc nhiều nhất
Thống kê
Đang online    : 121
Lượt truy cập : 916922
Đại hội cổ đông thường niên - bất thường
Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022.


3. Nội dung chương trình Họp ĐHĐCĐ năm 2022.

4. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2022.


5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

8. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

9. Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phồi lợi nhuận 2022.

10. Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

11. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến Công ty.

12. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (ông Bùi Hữu Dương).

13. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (ông Đào Văn Hưng).

14. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (ông Nguyễn Phương Cảo).

15. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (ông Trần Đăng Thuyết).

16. Bầu Kiểm soát viên Công ty (bà Phạm Thị Ánh Tuyết).
Thông tin khác
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVCOATING năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2018 (26/03/2018)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2017 (09/03/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVCOATING năm 2016 (13/10/2016)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2016 (25/4/2016)
Dự án tiêu biểu
Đối tác khách hàng
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm dịch vụ    |    Dự án    |    HSEQ    |    Tin tức    |    Thông tin cổ đông    |    Liên hệ
Bản quyền © 2009 - 2015 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Điện thoại: (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458  -  Fax: (84-254) 3 924 455  -  Email: info@pvcoating.vn, thongtin@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM