Tin đọc nhiều nhất
Thống kê
Đang online    : 179
Lượt truy cập : 652260
TIN TỔNG CÔNG TY - TIN TẬP ĐOÀN

Đại hội Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn DKVN diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được tổ chức thành công tại Hà Nội trong hai ngày 21 và 22/5/2010.

Tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 21 và 22/5/2010 tại trụ sở Tập đoàn, Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tới dự Đại hội có đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí đại diện các Ban, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cùng 200 đại biểu đại diện cho gần 600 đảng viên sinh hoạt và công tác tại 38 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015 với chủ đề “Đồng tâm hiệp lực, đổi mới quyết liệt, quyết định kịp thời, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý điều hành” là dịp để Đảng bộ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động, công tác thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý điều hành, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Đức Huy đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng chí chỉ đạo Đảng bộ phải tập trung công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, tạo ra được sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ. Đồng chí trực tiếp trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đồng chí có thành tích xuất sắc trong xây dựng Đảng bộ.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Đinh La Thăng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (cơ quan cấp trên trực tiếp của Đảng ủy Công ty mẹ) phát biểu chỉ đạo Đại hội, đánh giá, phân tích những mặt công tác đã làm được, chưa làm được của Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng chí đánh giá: “Trong 5 năm qua Đảng bộ Công ty mẹ đã tạo ra hình ảnh mới, tạo ra niềm tự hào, niềm tin cho tập thể cán bộ công nhân viên toàn ngành Dầu khí, thể hiện rõ vai trò của Công ty mẹ, tích cực chỉ đạo, dám đứng ra chịu trách nhiệm và hết lòng hỗ trợ đối với các Công ty con. Công ty mẹ đã luôn đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn, chủ động phối hợp với các Công ty con để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đảng và Nhà nước giao, tạo được sự tín nhiệm của các Công ty con, phát huy tốt vai trò của Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”. Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Bí thư đã tặng Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bức trướng may dòng chữ:

“Dám chịu trách nhiệm, chủ động phối hợp, tham mưu sáng tạo, quyết định kịp thời”.
Kiểm điểm thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ giai đoạn 2008-2009, đồng chí Phan Thị Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nêu rõ: Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, tham mưu, tổ chức thực hiện các quyết định chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trong thành tích chung của cả ngành có sự đóng góp mang tính quyết định của bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với kết quả nổi bật là: Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2009) đạt 182.824 tỷ đồng, tăng 140% so với thời điểm được Nhà nước ghi nhận vốn đầu tư vào Công ty Mẹ (là 76.178 tỷ đồng); Tổng doanh thu của Công ty Mẹ đạt 42.693 tỷ đồng, trong đó: năm 2009 là 23.790 tỷ đồng và năm 2008 là 18.903 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 38.650 tỷ đồng, trong đó: năm 2009 đạt 21.069 tỷ đồng, năm 2008 là 17.581 tỷ đồng…

Đảng bộ đã tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, các giải pháp đồng bộ của Tập đoàn ứng phó với suy giảm về kinh tế và lạm phát; xứng đáng là đầu tàu kinh tế của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ, đặc biệt là: Chương trình hành động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, góp phần ổn định thị trường, đóng góp tích cực công tác an sinh xã hội; Giải pháp đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí, triển khai đúng tiến độ các dự án và tăng doanh thu dịch vụ.

Đảng bộ cũng đã thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện thực hoá bằng các nhiệm vụ cụ thể, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là “cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm”. Liên tục trong 2 năm (2008 và 2009), Đảng bộ được công nhận “trong sạch, vững mạnh xuất sắc”; được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng do có thành tích xuất sắc về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”; đóng góp quan trọng vào thành tích chung để Tập đoàn vinh dự được đón nhận “Danh hiệu Anh hùng Lao động” và “Huân chương Sao vàng” do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

- Xây dựng Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với hệ thống chính trị đồng bộ và hoàn chỉnh; có sức chiến đấu cao, đủ năng lực đáp ứng mọi yêu cầu phát triển của Tập đoàn và luôn đi đầu trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ tư vấn và tham mưu chính xác trong việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của bộ máy quản lý - tham mưu; điều hành các công trình, dự án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2011-2015.

- Tiếp tục đẩy mạnh “cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm” cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy quản lý, góp phần thực hiện thành công chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí; Trên cơ sở tín nhiệm của Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã bầu đồng chí Lê Minh Hồng - Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Bí thư Đảng uỷ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; hai đồng chí Vũ Khánh Trường, Uỷ viên HĐQT và đồng chí Vũ Thị Thanh Hương, Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nguồn: pvn.vn
Tin tức khác
Lãnh đạo PV GAS thăm và chúc tết PVCOATING
Công ty PVCoating tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023
PVCoating phát động thi đua hoàn thành Hợp đồng dịch vụ bọc ống – KNT CPP
PVCoating tổ chức Giải chạy bộ online năm 2023
PVCoating thi công bọc ống cho Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3
Công ty PVCoating lan toả phong trào văn hóa văn nghệ tại Hội diễn NTQC PV GAS năm 2023.
PVCoating: Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023.
PVCoating: Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công đoàn PVCoating: Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
PVCoating: Thi công gói thầu bọc ống cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
PVCOATING: Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022
PVCOATING: Hoàn thành bọc ống cho Dự án phát triển mỏ Zawtika 1D
PVCOATING: Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
PVCOATING: Tổ chức giải chạy bộ năm 2022
PVCoating ra mắt tân Chủ tịch Hội đồng quản trị
PVCOATING: Tổ chức Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
PVCoating: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
PVCOATING: Thực hiện Dự án trọng điểm cho ngành Dầu khí
Chuyển động dự án Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 2)
PVCOATING thi công gói thầu bọc ống cho Dự án Đường ống ngầm dẫn khí O2, N2, H2
Dự án tiêu biểu
Đối tác khách hàng
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm dịch vụ    |    Dự án    |    HSEQ    |    Tin tức    |    Thông tin cổ đông    |    Liên hệ
Bản quyền © 2009 - 2015 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Điện thoại: (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458  -  Fax: (84-254) 3 924 455  -  Email: info@pvcoating.vn, thongtin@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM